22. juni 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Norsk Lokomotivmannsforbund: Full støtte til HMF

Norsk Lokomotivmannsforbund: Full støtte til HMF

0
Norsk Lokomotivmannsforbund: Full støtte til HMF

Gode fagforeningskamerater i HMF!

Heisfirmaet Schindler har gått til frontalangrep på sine tillitsvalgte og ansatte. Norges største heisfirma står i spissen for å knuse sterke fagforeninger.

Det har over lengre tid vært konfliktfylt mellom ledelsen i Schindler og de ansatte. Konflikten startet med at Schindler valgte å bryte en lokal avtale med fagforeninga. I denne avtalen heter det at bedriften må avtale, ikke bare drøfte, med foreninga ved en eventuell innføring av nye dataprogrammer. Schindlers ledelse velger å bryte avtalen og innfører ensidig et nytt dataprogram som de ansatte mener legger opp til dobbelfakturering av kundene.

Heismontørene nektet å ta dataprogrammet i bruk som førte til at Schindler svarte med lønnsnekt. Begge parter ble deretter dømt i arbeidsretten. Selv om Arbeidsretten dømte bedriftens handling ulovlig, fortsetter Schindler med sine provokasjoner. Schindler kunne tatt til vettet og fulgt inngåtte avtaler og lytta til sine ansatte. I stedet velger Norges største heisbedrift å gå til oppsigelse av klubblederen for mellomlederne (fra LO-forbundet FLT). Når heismontørene iverksetter protester mot oppsigelsen, velger Schindler også å sparke hovedtillitsvalgte for heismontørene, Alexander Jordnes. 

Norsk Lokomotivmannsforbud reagerer sterkt på bedriftens angrep mot de ansatte og mot deres fagforening. Vi oppfatter Schindlers handlinger som en strategi for fagforeningsknusing og gir vår fulle støtte til Heismontørenes fagforening og deres kamp for faglige rettigheter. Vi krever at oppsigelsen av tillitsvalgte i Schindler trekkes tilbake.

Kampen deres har stor betydning for hele fagbevegelsen.

Med solidarisk hilsen
Norsk Lokomotivmannsforbund
Rolf Ringdal
Forbundsleder

X