1. mars 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Unionen Fagforening Avd. 747 Fellesforbundet: Full støtte til heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing

Unionen Fagforening Avd. 747 Fellesforbundet: Full støtte til heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing

0
Unionen Fagforening Avd. 747 Fellesforbundet: Full støtte til heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing

Fellesforbundet avdeling 747, Unionen Fagforening gir sin fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis og krever slutt på bedriftens fagforeningsknusing. Avskjed av hovedtillitsvalgt i heisklubben og oppsigelsen av klubbleder i FLT-klubben i Schindler Heis må trekkes.

Bakgrunnen for konflikten er tilsidesettelse av heisklubben. Det ble uten avtale med tillitsvalgte innført ensidige endringer i timeregistrering som klubben mener kan medføre dobbeltfakturering. Montører som leverte korrekte timelister på papir da de ikke ønsket å ta i bruk det nye systemet, opplevde at bedriften holdt igjen lønnen deres, noe som er et klart brudd på Arbeidsmiljøloven.

Heismontørenes Fagforening er en fagforening som i alle år har holdt fanen høyt for både medlemmer og andre når det har vært behov for støtte i faglige kamper. Fagbevegelsen kan ikke nå sitte rolig å se på at arbeidsgiverne på denne måten prøver å kneble disse dyktige tillitsvalgte. Vi må stå opp samlet mot denne trusselen.

Angrepene på faglige rettigheter hos heismontørene og andre i fagbevegelsen må bekjempes, og et av svarene må bli å organisere flere. Arbeidsgiverne har i dag en organisasjonsgrad på 71 prosent, og vårt mål må være å løfte arbeidstakersiden tilsvarende. Schindler Heis sitt angrep på fagforeningene må brukes aktivt i en slik motoffensiven.

Samarbeidet mellom ansatte og ledelse i tariffbedriftene er grunnsteinen i det norske arbeidslivet. Et slikt arbeidsliv ønsker Unionen Fagforening å opprettholde. Schindler Heis gjør det motsatte til stor skade for det organiserte arbeidslivet.

Med vennlig hilsen
Unionen Fagforening
Jorge Dahl, leder

X