Skolenes landsforbund: Gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening!

Skolenes landsforbund krever at heisselskapet Schindler trekker tilbake oppsigelsen av tillitsvalgte. Dette er intet mindre enn et frontalangrep på egne tillitsvalgte og ansatte, og er i våre øyne en strategi for fagforeningsknusing.

Avskjed og oppsigelse av tillitsvalgte er uakseptabelt! Det er en demokratisk rett å protestere mot usaklige oppsigelser. Dere har vår fulle støtte i kampen for faglige rettigheter.

Stå på! Ikke la dere overkjøre!

Med solidarisk hilsen
Skolenes landsforbund
Terje Moen
Fungerende forbundsleder

Forrige artikkelFanemarkering i Trondheim
Neste artikkelUnionen Fagforening Avd. 747 Fellesforbundet: Full støtte til heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing