15. juli 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Skolenes landsforbund: Gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening!

Skolenes landsforbund: Gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening!

0
Skolenes landsforbund: Gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening!

Skolenes landsforbund krever at heisselskapet Schindler trekker tilbake oppsigelsen av tillitsvalgte. Dette er intet mindre enn et frontalangrep på egne tillitsvalgte og ansatte, og er i våre øyne en strategi for fagforeningsknusing.

Avskjed og oppsigelse av tillitsvalgte er uakseptabelt! Det er en demokratisk rett å protestere mot usaklige oppsigelser. Dere har vår fulle støtte i kampen for faglige rettigheter.

Stå på! Ikke la dere overkjøre!

Med solidarisk hilsen
Skolenes landsforbund
Terje Moen
Fungerende forbundsleder

X