21. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler EL og IT Distrikt Nordland: Stopp fagforeningsknusing ved Schindler Heis!

EL og IT Distrikt Nordland: Stopp fagforeningsknusing ved Schindler Heis!

0
EL og IT Distrikt Nordland: Stopp fagforeningsknusing ved Schindler Heis!

Tariffutvalget LOK i Nordland vil med dette gi vår fulle støtte til de ansatte og tillitsvalgte ved Schindler Heis og Heismontørenes fagforenings kamp for ryddige forhold.  Vi støtter dere i kampen for å forsvare avtaleverket og tillitsvalgtes rett til å representere medlemmenes interesser.

EL og IT Nordland ser på dette som en fiendtlig handling fra bedriftens side, og et alvorlig angrep på tillitsvalgtrollen. Handlingene fra Schindler Heis er også et alvorlig angrep på hele fagbevegelsen og tillitsvalgtes mulighet til å utføre sitt valgte verv.

Vi krever:

  • At avskjed av hovedtillitsvalgt i Schindler Heis trekkes tilbake
  • At oppsigelsen av klubbleder for FLT klubben i Schindler Heis trekkes tilbake
  • At Schindler Heis etterlever kravene til heismontørene om å respektere inngåtte avtaler
  • At LO og EL og IT Forbundet støtter heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing og tydelig både i ord og handling uttrykker at et angrep på en tillitsvalgt er et angrep på hele fagbevegelsen

Et angrep på de tillitsvalgte, klubben og Heismontørenes fagforening, er et angrep på oss alle. Vi står sammen med dere i kampen og vil gjøre det som er nødvendig for å støtte heismontørenes rettferdige kamp for et anstendig arbeidsliv.

Solidarisk hilsen
Tariffutvalget LOK forbundet Nordland

X