30. mai 2023

Nye brakkekrav i overenskomsten

Det var på høy tid å få oppdatert kravene til spise- og hvilerom i overenskomsten slik at de ble i henhold til forskriften. Noe er også blitt bedre. Vi tar her for oss det som nå er kommet på plass, slik som krav til separate dame og herregarderober, krav til renhold, ventilasjon og krav om utsyn med dagslys.

Spiserommet
Her er kravet til spiseplass endret fra 1 kvm per person til 1,2 kvm, tilsvarende det som står i forskriften.

I tillegg er det kommet et nytt punkt om at spiserommet som hovedregel skal ha dagslys og utsyn. Dette er særlig viktig dersom de øvrige arbeidslokalene (slik som sjakta) ikke tilfredsstiller kravene til dagslys og utsyn. Videre står det at spiserommet bør gi mulighet for pause og avkobling. Det skal heller ikke plasseres eller installeres annet utstyr enn det som er tilknyttet til den naturlige virksomheten i rommet.

Atskilte garderober
Det skal være separate dame- og herregarderober og toalett med egen inngang. Ved mindre enheter kan dette sløyfes etter avtale med bedriftstillitsvalgt, hvis det allikevel ikke vil bli benyttet.

Garderober
Det er lagt til at garderober skal ha tilfredsstillende ventilasjon. Vaskested/dusj/tappested skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann. Teksten «åpen lompeplass» er endret til «plass til arbeidstøy».

Toaletter
På en byggeplass kan det være mye folk, men forskriften sier ikke noe om hva minstekravet til antall toaletter skal være. I et nytt punkt i Overenskomsten er det nå fastsatt at det skal være et passende antall toaletter og det skal være atskilte toaletter for kvinner og menn. I tilknytning til toaletter skal det være håndvask med rennende kaldt og varmt vann. Det skal være minst ett toalett per 15 kvinner og minst ett toalett per 20 menn når det finnes tilstrekkelig med urinaler. Både avstander og mulighet for å forlate arbeidsstedet uten vesentlig hinder må legges til grunn ved plassering av toaletter. Toaletter bør ikke ha direkte forbindelse med arbeidsrom eller med spiserom.

I tillegg skal det foreligge rutiner for renhold av toalett, garderobe og spiseplass for å sikre tilfredsstillende hygienisk standard.

Dusj
Fra tidligere har det stått at dusj kan sløyfes ved mannskapsstyrker på under 6 personer. Nå er det tilført en tekst om at dette forutsetter at arbeidets art eller helsemessige forhold ikke gjør det påkrevet med dusj.

Arbeid i ekstrem kulde
Et nytt punkt i Overenskomsten tar for seg arbeid i kulde. Her er det lagt til et punkt om at arbeidet kan avbrytes dersom temperaturen er under minus 20°C. Det er sjeldent det er kaldere enn dette, men husk at verneombudet også kan stanse arbeidet dersom det menes at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren. Andre tiltak kan være tildekning og tilføring av varme.

Hele Overenskomsten finner du her

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

HMF VISER SIN STØTTE TIL AVSKJEDIGET TILLITSVALGT HOS IKEA

Mandag den 15. mai deltok foreningen på en støttemarkering utenfor Oslo tinghus hvor rettsaken mot arbeidsgiveren skulle foregå.

OSLO TAR FLERE GREP MOT SOSIAL DUMPING

Oslo kommune vil nå skjerpe kravene til sine leverandører for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

VIL FLAGGE UT VINTAPPING TIL DANMARK

Den 10. mai deltok foreningen på en markering til støtte for Vin- og Brennevinarbeidernes fellesklubb på Gjelleråsen rett utenfor Oslo.

TIL HIMMELS MED OSLO SPEKTRUM 

Den 19. april i år ga Oslo bystyre grønt lys til planene for prosjektet til nye Oslo Spektrum. Dermed får byen det første bygget som er på over hundre meter etter at Plaza sto klart i 1989.
2,472FølgereLik
996FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X