22. juni 2024
HjemEmneOverenskomst

Overenskomst

Nye brakkekrav i overenskomsten

Det var på høy tid å få oppdatert kravene til spise- og hvilerom i overenskomsten slik at de ble i henhold til forskriften. Noe er også blitt bedre. Vi tar her for oss det som nå er kommet på plass, slik som krav til separate dame og herregarderober, krav til renhold, ventilasjon og krav om utsyn med dagslys.

Episode 3 – Fortuna-konflikten

Frem med popkornet, episode 3 er ute. Sentralt tema - overenskomst.

MEST BRUKTE EMNER

X