29. januar 2023

MONTØRJENTENE

2,440FølgereLik
988FølgereFølg
29AbonnenterAbonnér

Hvordan skal vi få flere jenter til å søke seg til heisfaget? Dette var blant temaene som ble diskutert på foreninga sin samling for jentene i faget nå i høst.

Det er for tiden ni yrkesaktive jenter i faget som er organisert i Heismontørenes fagforening hvis man teller med siste nyansatte jente i Otis som begynte den 1. november. Av disse var det til sammen syv jenter som deltok på jentesamlingen som fant sted i Oslo den 21. til 22. oktober. Det var jentene selv som stod for dagsorden og gjennomføringen av samlingen.

Hvordan skal vi få flere jenter til å søke seg til et mannsdominert yrke som heismontørfaget? Her er jentene klare på at de ikke ønsker å bli kvotert inn, men å bli vurdert på lik linje som mannlige søkere. Leder av HMF, Markus Hansen, var for anledningen invitert til samlingen for å svare på hva foreningen kan gjøre for å øke andelen av kvinnelige søkere til faget.

«Som forening kan vi bidra til å bygge ned stigmaene omkring det å ansette noen som er annerledes og uvanlig. Jenter kan bli vel så bra heismontører som gutter», sier Markus i en kommentar og legger til at et langsiktig mål som han tror hele foreninga stiller seg bak er å øke andelen kvinner i faget innen 2030.

Holdningsendring

Mye tyder på at arbeidet med å rekruttere jenter til de yrkesfag som jenter utradisjonelt søker seg til, må starte allerede på ungdomskolen eller tidligere. Jenter får oftere enn gutter høre at «du som er så skoleflink, må da søke studie». Så her har vi en lang vei å gå med å fremsnakke disse yrkesfagene. Det hviler også et ansvar for bransjen å inkludere jentene i miljøet på arbeidsplassen.

Flere søker yrkesfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det var 13 874 mannlige søkere til læreplass innen elektrofag i 2022, mens det var 1041 kvinnelige søkere. Videre ser vi at det var 51 mannlige søkere og bare to kvinnelige søkere til heismontørfaget det samme året. Hvis vi ser på antall nye lærlinger som er tilknyttet Opplæringskontoret for heisfaget (Opphei) i 2022, så er det i år et rekordstort inntak på tjueen nye lærlinger. Blant disse var det en jente.

Totalt sett var det i år en økning av jenter som søkte seg til yrkesfag, også innenfor bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Men med en overvekt av søkere til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere. På helse- og oppvekstfag er andelen 85 prosent, mens i kunst, design og arkitektur er det 82 prosent jenter.

Tall hentet fra www.udir.no, hvor du kan finne en fullstendig oversikt.

Siste artikler

KONE KJØPER STARLIFT

I dag ble det kjent at Kone AS har kjøpt norskeide Starlift AS.

Ny faglig leder på OPPHEI

Opplæringskontoret for heisfaget har fått ny faglig leder. Tidligere heismontør Lars Selebø har tatt over etter at Geir Håvi gikk av med pensjon tidligere i år. Vi tok en tur opp til senteret på Karihaugen for en prat med Oppheis nyeste tilskudd.

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.

LÆRLINGSAMLING 2022

Det var et rekordbra oppmøte på årets lærlingsamling som fant sted i Bergen den siste helgen i november. Det var et stort engasjement både faglig og politisk, noe som låter bra for fremtiden.
X