22. juni 2024

MONTØRJENTENE

Hvordan skal vi få flere jenter til å søke seg til heisfaget? Dette var blant temaene som ble diskutert på foreninga sin samling for jentene i faget nå i høst.

Det er for tiden ni yrkesaktive jenter i faget som er organisert i Heismontørenes fagforening hvis man teller med siste nyansatte jente i Otis som begynte den 1. november. Av disse var det til sammen syv jenter som deltok på jentesamlingen som fant sted i Oslo den 21. til 22. oktober. Det var jentene selv som stod for dagsorden og gjennomføringen av samlingen.

Hvordan skal vi få flere jenter til å søke seg til et mannsdominert yrke som heismontørfaget? Her er jentene klare på at de ikke ønsker å bli kvotert inn, men å bli vurdert på lik linje som mannlige søkere. Leder av HMF, Markus Hansen, var for anledningen invitert til samlingen for å svare på hva foreningen kan gjøre for å øke andelen av kvinnelige søkere til faget.

«Som forening kan vi bidra til å bygge ned stigmaene omkring det å ansette noen som er annerledes og uvanlig. Jenter kan bli vel så bra heismontører som gutter», sier Markus i en kommentar og legger til at et langsiktig mål som han tror hele foreninga stiller seg bak er å øke andelen kvinner i faget innen 2030.

Holdningsendring

Mye tyder på at arbeidet med å rekruttere jenter til de yrkesfag som jenter utradisjonelt søker seg til, må starte allerede på ungdomskolen eller tidligere. Jenter får oftere enn gutter høre at «du som er så skoleflink, må da søke studie». Så her har vi en lang vei å gå med å fremsnakke disse yrkesfagene. Det hviler også et ansvar for bransjen å inkludere jentene i miljøet på arbeidsplassen.

Flere søker yrkesfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det var 13 874 mannlige søkere til læreplass innen elektrofag i 2022, mens det var 1041 kvinnelige søkere. Videre ser vi at det var 51 mannlige søkere og bare to kvinnelige søkere til heismontørfaget det samme året. Hvis vi ser på antall nye lærlinger som er tilknyttet Opplæringskontoret for heisfaget (Opphei) i 2022, så er det i år et rekordstort inntak på tjueen nye lærlinger. Blant disse var det en jente.

Totalt sett var det i år en økning av jenter som søkte seg til yrkesfag, også innenfor bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Men med en overvekt av søkere til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere. På helse- og oppvekstfag er andelen 85 prosent, mens i kunst, design og arkitektur er det 82 prosent jenter.

Tall hentet fra www.udir.no, hvor du kan finne en fullstendig oversikt.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X