30. november 2023

BRUSSEL VIL HA OMKAMP!

Etter mange politiske streiker og fanemarkeringer vant fagbevegelsen gjennom med mange av sine krav da Stortinget endelig vedtok regjeringens forslag til innstramminger i innleieregelverket.

Vi er på Eidsvollplass sammen med en rekke andre fagforeninger som alle har tatt med fana for å markere seg mot ESAs (les EU) sitt forsøk på overstyring av innleie fra bemanningsbyråer. I Bergen, Trondheim, Stavanger og Gjøvik var det tilsvarende arrangementer.

På en scene foran Løvebakken har Bygg Band rigget seg til, og over høyttaleren høres en norsk versjon av klassikeren Bella Ciao sunget med kraftig røst av den pensjonerte fagforeningsmannen Egil Mongstad. 

Mellom musikkinnslagene var det flere appellanter opp på podiet deriblant Fellesforbundets Jørn Eggum, nyvalgt leder av EL og IT Forbundet Geir Ove Kulseth og Joachim Espe fra Bygningsarbeidernes Fagforening.

Et anstendig arbeidsliv

«Lovendringene som trådte i kraft 1.april i år var en historisk seier for fagbevegelsen og alle oss som kjemper for et anstendig og organisert arbeidsliv. Innstrammingene, og ikke minst forskriften som forbyr innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold, tok de et viktig skritt for å rette opp den fatale feilen som ble gjort i 2000 da politikerne vedtok det totale frislippet av bemanningsbransjen. Frislippet førte til et løsarbeiderregime, med A- og B-lag i arbeidslivet som har spist seg inn i bransje etter bransje», sa Joachim Espe i sin appell og ramset opp hvilke konsekvenser dette har hatt for norsk arbeidsliv slik som sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Joachim Espe fra Bygningsarbeidernes Fagforening.

Maktforskyvning

«I sum har dette ført til en dramatisk maktforskyvning mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidslivet har blitt tøffere og den norske arbeidslivsmodellen forvitrer i praksis ute på byggeplassen, på fabrikken, i lagerhallene, og over alt hvor faste ansettelser fortrenges. Der det før var to parter på arbeidsplassen, arbeidstaker og arbeidsgiver, der ansatte hadde et reelt stillingsvern og det var forhandlinger mellom partene, ser vi at bemanningsbyråene har gjort at arbeidskraft behandles som en hyllevare på linje med andre materialer i produksjonen. Den skal kunne bestilles og returneres når den trengs, den skal være fleksibel og billig, den skal ikke bli syk eller ha pappaperm, den skal ikke stille noen krav», la Espe til og etterlyste den norske arbeidslivsmodellen hvor man investerte i arbeidskraften gjennom fagopplæring, kompetanseheving og anstendige lønns- og arbeidsforhold som veien til økt produktivitet og kvalitet. 

Stå fjellstøtt

«Den norske arbeidslivsmodellen og det organiserte arbeidslivet har ikke bare venner. I dag står vi her for å forsvare oss mot ESAs angrep. EUs overvåkningsorgan mener det er Brussel og EØS-avtalen, og ikke norske politikere og partene i arbeidslivet, som skal regulere norsk arbeidsliv. Det kan verken vi eller stortingsflertallet akseptere», sa han og minnet oss på at Høyre har varslet at de vil reversere lovendringen dersom de kommer til makta.

Han avsluttet med å oppfordre politikerne på venstresida i norsk politikk, stortingsflertallet som vedtok lovendringene, og regjeringa, om å stå fjellstøtt på loven og forskriften som allerede er innført! 

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X