13. juli 2024

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

Et større fokus på at bygninger skal brukes om igjen – fører til mer innvendig rivning og bearbeiding av eksisterende bygningsmasse. 

Derfor har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) satt i gang et prosjekt som har til hensikt å kartlegge den eksponeringen av byggstøv som bygningsarbeidere utsettes for når de arbeider med renovering. De vil også undersøke størrelsen på partiklene, da dette er avgjørende for hvor langt ned i lungene støvet kan nå.

«Når et bygg skal totalrenoveres må byggeelementer bestående av betong og mur rives eller bearbeides for å få på plass de nye løsningene. Denne type arbeid vil ofte involvere knusing, skjæring, saging, boring, sliping og fresing i mur- eller betongelementer. Dette er arbeidsoppgaver som vil kunne danne mye støv. I støvet finnes partikler med forskjellige størrelse. De minste partiklene kan pustes inn helt ned i den dypeste delen av lungen og kalles derfor reparable partikler», skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt om det pågående prosjekt som skal ferdigstilles i 2025.

Det vises til at noen av partiklene i byggstøvet kan inneholde partikler av kvarts, som ved innånding over tid kan føre til lungesykdommer. Kvartspartikler som pustes lengst ned i lungene er i tillegg klassifisert som kreftfremkallende. 

Med dette ønsker de å øke kunnskapen om byggstøvet, og da særlig kvartsstøvet, i en næring som sysselsetter 177 000 arbeidstakere. Siden arbeidsoppgavene som fører til støveksponering ofte vil involvere vibrerende verktøy, vil dette prosjektet også omfatte forenklet kartlegging av vibrerende verktøy.

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X