20. april 2024
HjemEmneArbeiderpartiet

arbeiderpartiet

Valgflesk eller et reelt forbud?

I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for en ny regjering lovte partiet at de ville forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Nå er ikke partiet like tydelige lengre.

MEST BRUKTE EMNER

X