22. juni 2024
HjemEmneAvtaleverk

avtaleverk

Fagforeningsknusing

Forsøk på å minske de fagorganisertes makt har eksistert helt siden arbeidsfolk gikk sammen for å selge sin arbeidskraft. Dette utført av fagforeningsfiendtlige arbeidsgivere og politikere.

MEST BRUKTE EMNER

X