22. juni 2024

Yrkesskadeerstatning: HMF på høring i stortinget

Heismontørenes Fagforening vil endre lovverket.

En kald torsdag den 31. januar går banen ned til sentrum. Ringen fra Økern, rundt Majorstuen og av på stortinget t-banestasjon. Trekkfulle og glatte gater fører oss inn ei dør, gjennom en sikkerhetskontroll, så en garderobe. Rune Larsen og Bjørn Tore Egeberg fra støttegruppa til Ramunas Gudas er invitert til høring i stortinget. Altså et hus ved siden av stortinget. Nedre Vollgate 20. Sal N-202, der holder Arbeids- og sosialkomiteen hus for dagen. Det er høring om representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning.

Rune Larsen foran Stortinget. Foto: Christian Olstad

Lovendring

Sett i lys av saken til Ramunas Gudas stilles et nytt lovforslag om endringer i regelverket om yrkesskadeforsikring. HMF har i den anledning fått innvilget tre minutter taletid. Rune Larsen formidler HMF sine ord foran komiteen. Tilstede var også NHO, Virke, Personskadeforbundet LTN og LO. Tilstede for Arbeids- og sosialkomiteen var Erlend Wiborg (FrP) som komiteleder og ordstyrer, Margret Hagerup (H), Kristian Tonning Riise (H), Heidi Nordby Lundby (H), Arild Grande (Ap), Lise Christoffersen (Ap), Per Olaf Lundeteigen (Sp) og Solfrid Lerbrekk (SV).

Rune Larsen og Bjørn Tore Egeberg på vei inn på Stortinget. Foto: Christian Olstad

Dette formidlet Rune i sine tilmålte tre minutter:

Mitt navn er Rune Larsen og jeg er Nestleder i Heismontørenes Fagforening. Takk for at vi får delta i høringen

Gir dagens system rettssikkerhet for utenlandske arbeidere? Ramunas Gudas, en utenlandsk arbeider fra Litauen, utsatt for arbeidsulykke i Norge i 2013, UTEN lovpålagt yrkesskadeforsikring. Invalid for resten av livet, nå 28 år gammel. Han hadde aldri fått yrkesskadeerstatning uten hjelp fra advokat, avisa Budstikka og organisasjoner.

Siste forberedelser fra Rune Larsen. Foto: Christian Olstad

Saken har holdt på i over fem år. Jeg viser til vårt notat som dere har fått utdelt. Saken gir en unik dokumentasjon av saksbehandlingen for utenlandske arbeidere uten yrkesskadeforsikring. Den viser at ordningen for arbeidere uten forsikring ser bra ut på papiret, mens praktiseringen hindrer utenlandske arbeidere i å få sin rettmessige erstatning. Ramunas Gudas er en av de få som ikke har gitt opp underveis.

Det er ingen grunn til å tro at andre personer får en annen saksbehandling.

Vi ber komiteen se nærmere på:

  • Hvilken rolle skal departementet ha? 
  • Hvilken rolle skal NAV ha? 
  • Skal YFF fortsatt behandle slike saker, i så fall innenfor hvilke rammer? 

Og ikke minst:

  • Hvem skal føre kontroll med de faktaopplysningene som arbeideren legger fram? 

Som vi har sett i Ramunas-saken, bruker advokatene til YFF opplysningene fra arbeidsgiver for alt de er verdt, uansett om disse opplysningene er sannferdige eller ikke.

Sammen med LO i Oslo og LO i Asker og Bærum var vi i møte med Justisdepartementet i januar 2018. Her la vi fram følgende krav:

  • Departementet må innhente opplysninger om i hvilken utstrekning utlendinger som skader seg på norske arbeidsplasser får erstatning slik lov og forskrift virker i dag. 
  • Departementet må presisere for YFF at deres praksis med å bruke store juridiske ressurser for å avslå krav, skaper en ubalanse mellom skadelidte og YFF, en ubalanse som er i strid med intensjonen i loven. 
  • Ut fra dette må departementet foreslå nødvendige endringer av forskrift til Yrkesskadeforsikringsloven av 13.10.1989. Modernisering. 
  • For å gjøre det mer tydelig når det er plikt til å tegne yrkesskadeforsikring.
  • For å sikre mulighetene til erstatning, også for utenlandske arbeidere som ikke kan norsk, og ikke har ressurssterke norske støttespillere. 

Vi fikk til svar: «Det er for tiden ingen konkrete planer i departementet om å utrede mulige endringer i reglene om yrkesskadeforsikringslovens virkeområde.»
Vi håper Justiskomiteen kommer fram til en annen konklusjon.

Denne saken viser at dersom fagbevegelsen, klubber og foreninger ikke hadde engasjert seg, hadde Ramunas forblitt en tilbakesendt og bortgjemt utenlandsk arbeider, skadet for livet. Nå får han i det minste erstatning, selv om YFF har brukt sin makt til å gi en langt lavere erstatning enn en norsk arbeider ville fått. For å låne et sitat fra filmene om Gudfaren: Ramunas Gudas fikk et tilbud han ikke kunne si nei til.

Vi merker oss at YFF og forsikringsbransjen for øvrig har valgt å holde seg borte fra dagens høring.

Det er viktig at lovverket utformes slik at alle arbeidstakere som utfører arbeid i Norge sikres en forsvarlig yrkesskadedekning, uten risiko for å lide tap eller skade som følge av forsømmelse eller utnyttelse fra useriøse arbeidsgivere!

Ramunas Gudas-saken har gitt oss mange nye kunnskaper om utenlandske arbeidstakere, NAV, YFF, politietterforskning, arbeidstilsynet og ansvarsfraskrivelser omhandlende HMS. 
Her i denne høringen har vi konsentrert oss om yrkesskadespørsmålet. Statsadvokaten har varslet en grundig evaluering av de strafferettslige sidene av denne saken, og det er det all grunn til.

Takk for at vi fikk delta.

Christian Olstad
Christian Olstad
Olstad er redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X