14. april 2024

Smittevern i sjakta

Heismontørenes Fagforening er sitt samfunnsansvar bevisst og ønsker å bidra til å redusere smitten av covid-19 ved å sette ned noen minimumskrav for å forebygge smitte.

Flere heiseiere definerer heismontørfaget som et samfunnskritisk yrke under koronapandemien. Og det er ikke så rart, når man tenker på hvor viktig det er at heisene fungerer som de skal på særlig sykehus, eldrehjem og omsorgsboliger.

Sammen har vi alle et ansvar for å forebygge smitte og iverksette de tiltak som kreves. Mange heisbedrifter, byggeplasser og heiseiere har allerede utarbeidet generelle instrukser for hvordan man kan forebygge smitte på arbeidsplassene. Vi i Heismontørens Fagforening har derfor utarbeidet noen mer heisspesifikke råd til våre medlemmer om hvordan dere best kan forebygge smitte ved arbeid på heis og rulletrapp.

Hvordan smitter covid-19?

Viruset smitter hovedsaklig gjennom dråpe og nærkontakt, på samme måte som ved forkjølelse og influensa. Det er også påvist smitte i avføring.

  • Gjennom lufta. Ved at den syke nyser eller hoster. Personer i nærheten kan da puste inn viruset eller ved at viruset kommer i kontakt med slimhinner i øye, nese eller munn.
  • Direkte kontakt. Viruset overføres direkte til personer eller kontaktflater.
  • Indirekte kontakt. Den syke eller andre har overført viruset til kontaktflater.

Hvor lenge overlever viruset?

Forskere har undersøkt hvor lenge viruset kan overleve i lufta, på rustfritt stål, plast og papp.

  • Levedyktig virus kan finnes i lufta opp mot tre timer.
  • På papp kan viruset holde seg i live i opp mot 24 timer.
  • På plast og rustfritt stål kan viruset smitte i opptil tre døgn.

Risikovurdere arbeidet

Som ved alt annet arbeid, så må også smittefaren risikovurderes før arbeidet påbegynnes. Er det en rutinemessig jobb som skal utføres, som vedlikehold, så må du allikevel tenke igjennom arbeidsoppgaven som skal utføres for å kunne jobbe sikkert og forebygge smitte.

Ved oppstart av større jobber, som for eksempel ved nymontasje, bør du kreve at det lages en egen sikkerjobbanalyse (SJA) av arbeidet som tar hensyn til smittefaren på arbeidsplassen. Her anbefaler vi at du samtidig rådfører deg med ditt verneombud.

Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet i henhold til Arbeidsmiljøloven. Forskrift om utførelse av arbeidet viser til at arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer.

Eksempel på fremgangsmåte ved en risikovurdering av arbeidet.

Tiltak

I risikovurderingen må du ta hensyn til hvilke tiltak du må iverksette ut fra omgivelsene. Som et minimum må du opprettholde god hygiene og avstand til andre. Det anbefales alltid å benytte hansker ved alt slags arbeid på heis og rulletrapp. Videre må du vurdere behovet for annet personlig verneutstyr som vernebriller, munnbind og kanskje også engangsdress dersom forholdene krever det.

Helsemyndighetene anbefaler å holde god avstand til andre. Dersom arbeidet krever at det er to som jobber sammen, så anbefaler vi at du jobber sammen med den samme personen så lenge pandemien varer.

Spise-, skifte- og sanitærforhold på byggeplassen

Det kan by på noen utfordringer å forebygge smitte på arbeidsbrakka. Arbeidsgiver plikter allikevel å stille spise-, skifte- og sanitærforhold i henhold til Arbeidsplassforskriften og Overenskomsten for heisfaget.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet noen retningslinjer som kan være greit å følge som et minimum. Disse foreligger, i tillegg til norsk, både på polsk og engelsk.

Skifterom for inntil 18 personerFor slik brakke skal ikke flere enn maks 3 personer oppholde seg samtidig.
Skifterom for inntil 9 personerFor slik brakke skal ikke flere enn maks 2 personer oppholde seg samtidig.
SanitærromFor slik brakke skal ikke flere enn maks 2 personer oppholde seg samtidig.
Kombinert hvile- og sanitærromFor slik brakke skal ikke flere enn maks 3 personer oppholde seg samtidig.

For at dette skal være tilfredsstillende så er det viktig at det vaskes ofte, og det må vaskes mellom hver gang noen skal spise der. Brakka må møbleres slik at man opprettholder avstand til sidemann på minimum to meter. Likedan er det viktig med gode vaskerutiner på toalett og ved vaskested. Husk at det her skal være rennende varmt og kaldt vann, såpe og papir.

Dersom brakkeforholdene ikke er tilfredsstillende, så krev at arbeidsgiver gjør tiltak eller fremskaffer en egen brakke. Dersom forholdene ikke utbedres, oppfordrer vi dere til å enten kontakte verneombudet eller avbryte arbeidet. Det er ikke greit å spise i bilen. I tillegg til at dette er brudd på forskriften, så kan du dra med deg potensiell smitte inn i bilen.

Service- og reparasjonsarbeid

Ved service- og reparasjonsarbeid oppfordrer vi alle til å risikovurdere arbeidet og iverksette de vernetiltak som er nødvendig for å jobbe sikkert og unngå spredning av smitte.

Som et ekstra tiltak kan det her være nødvendig å desinfisere tablå og andre deler på heisen før og etter arbeidet for å forebygge smitte. Dette både for din egen sikkerhet og til glede for kunden. Ved arbeid på rulletrapp bør blant annet håndløper desinfiseres før arbeidet påbegynnes.

En utfordring ved arbeid av kortere karakter er spise-, skifte- og sanitærforholdene. Særlig siden kantiner og spisesteder holder stengt. Her må du gjøre deg kjent med stedet for å finne toalett, vaskemuligheter og et sted å spise. Det anbefales å medbringe matpakke. Dersom det ikke er mulig å finne et sted å spise, kan bedriftens kontoradresse være et alternativ. Husk også her regelen om to meter avstand og god hygiene.

Hold deg hjemme!

Terskelen for å være hjemme fra jobb er lavere nå under koronapandemien enn under normale omstendigheter. Helsemyndighetene råder deg til å holde deg hjemme dersom du føler deg syk eller har lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen.

Desinfiserende middel

På grunn av hamstring har Desinfiserende middel blitt en mangelvare. Dermed har det dukket opp mange alternativer på markedet. Her er det viktig å huske at det er forskjell på desinfiserende middel til å vaske «harde flater» og til hånddesinfeksjon (Antibac).

Alle produkter til hånddesinfeksjon skal ha dokumentert mikrobiologisk effekt i henhold til standarden (NS-EN-1500). Hånddesinfeksjon tilsatt andre aktive ingredienser enn alkohol er derfor ikke anbefalt til bruk ved ordinær håndhygiene.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har dårlig evne til å trenge inn i organisk materiale, og har derfor redusert effekt på hender som er tilsølt med eksempelvis kroppsvæsker, olje, mat eller jord. I disse tilfellene bør håndvask med såpe og vann benyttes.

Klubbmøter

I koronaens tid bør det ikke gjennomføres fysiske klubbmøter, men aktiviteten i klubbene bør ikke ligge brakk av den grunn. Foreninga og flere klubber har tatt i bruk digitale plattformer med videovisning for gjennomføring av klubbmøter. Her finnes det mange alternativer. Et som benyttes mye av flere klubber er videokonferanseverktøyet Zoom.

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,500FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X