20. april 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland: Støtteerklæring til Schindler-klubben

EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland: Støtteerklæring til Schindler-klubben

0
EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland: Støtteerklæring til Schindler-klubben

Representantskapet i EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland har behandlet avskjedigelsen av Hovedtillitsvalgt/klubbleder i Schindler – klubben, Alexander Jordnes, samt advarsel gitt til nestleder Rune Larsen. Representantskapsmøtet ser dette som en fiendtlig handling fra bedriftens side, og et alvorlig angrep på tillitsvalgtrollen.

Representantskapsmøtet krever at bedriften, Schindler Heis, sammen med Nelfo og NHO, beklager handlingen og gjeninnsetter klubbleder i sin stilling, samtidig som klubbens nestleder, Rune Larsen, får sin advarsel trukket tilbake.

Dette er et alvorlig angrep på hele fagbevegelsen og dermed tillitsvalgtes mulighet til å utføre sitt valgte verv.

EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland er innstilt på å gjøre det som trengs for at klubbleder skal få sin stilling tilbake og at nestleder får trukket sin skriftlige advarsel.

Enstemmig vedtatt av representantskapsmøtet i EL og IT Rogaland 24.11.2020.

X