21. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Fagforbundet Frisørenes Fagforening gir sin fulle støtte til medlemmer av Heismontørenes Fagforening i deres kamp mot Schindler as.

Fagforbundet Frisørenes Fagforening gir sin fulle støtte til medlemmer av Heismontørenes Fagforening i deres kamp mot Schindler as.

0
Fagforbundet Frisørenes Fagforening gir sin fulle støtte til medlemmer av Heismontørenes Fagforening i deres kamp mot Schindler as.

Schindlers beslutning om å avskjedige hovedtillitsvalgt Alexsander med øyeblikkelig virkning fredag 20. november for å ha sagt sin mening om konflikten i bedriften, oppfatter vi som et klart forsøk på fagforeningsknusing!

Vi skal aldri godta bedrifter som ikke har respekt for sine ansatte, som bryter inngåtte avtaler, og som sparker tillitsvalgte som sier i fra på vegne av medlemmene.

Den måten Schindler opererer på sender skumle signaler til andre bedrifter og kan bidra til å undergrave hele partssamarbeidet. Dette kan ikke Schindler få lov til å slippe unna med.
Et angrep på en tillitsvalgt er et angrep på hele fagbevegelsen.

Som fagforening støtter vi dere helhjertet i den videre kampen mot fagforeningsknusing, og vi stiller oss bak kravet om at avskjedigelsen av Jordnes skal oppheves.

Fagforbundet Frisørenes Fagforening
v/leder Vivian Jacobsen

X