26. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler EL og IT i Oslo og Akershus støtter heismontørene i Schindler

EL og IT i Oslo og Akershus støtter heismontørene i Schindler

0
EL og IT i Oslo og Akershus støtter heismontørene i Schindler

Fagforeningsknusing i Schindler Heis AS

Årsmøtet i EL og IT Oslo og Akershus 25. november behandlet situasjonen i Schindler Heis AS. Årsmøtet gir vår fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis AS og Heismontørenes fagforening i deres rettferdige kamp mot fagforeningsknusing.

Heismontørenes krav har kun vært at bedriften skal respektere inngåtte avtaler. Ledelsen i Schindler Heis AS har valgt, i stede for å imøtekomme dette kravet, å gå til angrep. Først nektet de å utbetale lønn til sine ansatte, så valgte de å gå til oppsigelse av klubbleder i FLT klubben etter at han uttrykte sin støtte til heismontørene, og nå har de gitt hovedtillitsvalgt avskjed.

NHO og Nelfo har tatt stilling i denne saken, de støtter bedriftens handlinger. De skriver at de ønsker et seriøst arbeidsliv, men velger å legge skylden for situasjonen på arbeidstakerne og videre lukker øynene for arbeidsgivers handlinger. Årsmøtet har en klar melding til NHO. Et seriøst arbeidsliv er et arbeidsliv uten fagforeningsknusing.

Årsmøtet krever at LO og EL og IT Forbundet, i motsetning til NHO, stiller seg bak heismontørene i Schindler Heis AS og Heismontørenes Fagforening med både ord og ikke minst med handling. Arbeidsgiver har valgt å gå til angrep på klubbene og tillitsvalgte i bedriften, og beskjeden fra en samlet fagbevegelse må være at et angrep på en av våre tillitsvalgte er et angrep på hele fagbevegelsen.

Årsmøtet krever:

  • At avskjed av hovedtillitsvalgt i Schindler Heis trekkes tilbake
  • At oppsigelsen av klubbleder for FLT klubben i Schindler Heis trekkes tilbake
  • At Schindler Heis etterlever kravene til heismontørene om å respektere inngåtte avtaler
  • At LO og EL og IT Forbundet støtter heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing og tydelig både i ord og handling uttrykker at et angrep på en tillitsvalgt er et angrep på hele fagbevegelsen

Stopp fagforeningsknusingen i Schindler Heis AS nå!

For årsmøtet i EL og IT Oslo og Akershus

Morten Svendsen
Leder

X