22. juni 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Lokomotivpersonalets Forening Oslo: Stopp fagforeningsknusing i Schindler!

Lokomotivpersonalets Forening Oslo: Stopp fagforeningsknusing i Schindler!

0
Lokomotivpersonalets Forening Oslo: Stopp fagforeningsknusing i Schindler!

Heisfirmaet Schindler har gått til frontalangrep på sine tillitsvalgte og ansatte. Norges største heisfirma leder dermed an i kampen for å knuse sterke fagforeninger.

Det har over lengre tid vært konfliktfylt mellom ledelsen i Schindler og de ansatte. Konflikten startet med at Schindler valgte å bryte med en tidligere inngått lokal avtale med fagforeninga. I denne lokale avtalen heter det at bedriften må avtale, ikke bare drøfte, med foreninga ved en eventuell innføring av nye dataprogrammer. Men det kan altså se ut til at Schindlers ledelse synes det er er nhelt greit å hoppe over tidligere inngåtte avtaler. For uten drøfting, uten avtale, uten enighet – men heller med stor uenighet ledelse og ansatte i mellom, presser Schindler igjennom dataprogrammet Fieldlink, et program de ansatte mener legger opp til dobbelfakturering av kundene.

Heismontørerene nektet å ta dataprogrammet i bruk, Schindler svarte med lønnsnekt. Begge parter ble deretter dømt i arbeidsretten – og her kunne det stoppa. Schindler kunne tatt til vett, fulgt lokale avtaler og lytta til sine ansatte. I stedet velger Norges største heisbedrift å gå til oppsigelse av klubblederen for mellomlederne. Og når heismontørene iverksetter protester mot denne oppsigelsen, velger Schindler like godt å sparke hovedtillitsvalgte for heismontørene, Alexander Jordnes også.

I Klassekampen 24.11-20 kan vi lese at direktør Harald Torsøe i Schindler Norge sier dette: “Bedriftens ønske er ikke åpen strid – men god dialog med takhøyde og rasjonelle argumenter – der alle forholder seg til spillereglene i arbeidslivet.” Lokomotivpersonalets Forening Oslo synes det kan se ut til at Torsøe mener at det kun er en part som må forholde seg til spillereglene? Hvis Torsøe og Schindler mener noe som helst med en uttalelse som denne vil vi anbefale at bedriften starter med seg sjøl og egen ledelse.

Schindler har gjennom lang tid nå fremvist en lite lydhør holdning ovenfor både mellomledere og heismontører. De snakker om god dialog med takhøyde og samarbeid, uten sjøl å forholde seg til ei slik linje. Det begynner å bli mange vrange å rette opp i for bedriften – de kan starte med å omgjøre oppsigelsene av tillitsvalgte!

Lokomotivpersonalets Forening Oslo ønsker å uttrykke vår fulle støtte til stolte heismontører i denne viktige kampen!

Lokomotivpersonalets Forening Oslo
Møllergata 10, 0179 Oslo
www.oslo.lokmann.no

X