26. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Kaefer-klubben sier: Støtt heismontørene!

Kaefer-klubben sier: Støtt heismontørene!

0
Kaefer-klubben sier: Støtt heismontørene!

Bedriftsklubben i Kaefer Energy reagerer sterkt på heisbedriften Schindlers framferd i senere tid. Særlig alvorlig er avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes.

Tidligere fremhevet som en god bedrift å jobbe i, har Schindler med ny ledelse tvert imot opptrådt både kundefiendtlig, autoritært og tariffstridig på én og samme tid.    

Avskjedigelsen av Jordnes er det andre angrepet på fagforeningene fra selskapsledelsen på kort tid. Klubblederen for arbeidslederne, Rodi Rabben, fikk også nylig oppsigelse med den samme konflikten som bakteppe.

Schindler-ledelsens tokt må betraktes som en fullskala krigserklæring mot helt grunnleggende rettigheter – til å organisere seg, til å selv velge tillitsvalgte samt til å forsvare opparbeida rettigheter og kollektive interesser generelt. Uten denne retten og friheten finnes det ikke et sivilisert arbeidsliv og heller ingen ”norsk modell”.

Bedriftsklubben oppfordrer alle fagforente og venner av at demokratisk arbeidsliv til å bidra til at Schindler ikke får flere oppdrag – enten det er gjennom påvirkning i sameie, på jobben, i bygningsprosjekter eller lignende – helt til ledelsen gjør retrett.

Muligheter til å presse Schindler finner man her: velgheisbedrift.no.

Schindler-klubben er tilslutta Heismontørenes Fagforening (HMF), hvor Jordnes er nestleder. Foreninga er gjennom sin kampkraft og samhold en veiviser for mange andre fagorganiserte i landet. Vi kjenner dessuten HMF som noen av de mest solidariske kameratene i vår bevegelse; de hever blikket og støtter alltid opp om andre klubber og fagforeninger som strever med steile arbeidsgivere.

Det tror vi er den reelle grunnen til at NHO nå går inn og hjelper Schindler i et prosjekt som vanskelig kan ses på som noe annet enn fagforeningsknusing. Dette er arbeidsgiversidas form for ”solidaritet”; én som har som formål å bekjempe solidariteten i våre egne rekker. NHO har stort sett en mening bak det de gjør.

Schindlers og NHOs opptreden og agenda bør dermed påkalle støtte til HMF fra hele fagbevegelsen – samt en porsjon solidarisk kampkraft om det skulle bli nødvendig.

X