15. juni 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Larvik SV støtter heismontørene

Larvik SV støtter heismontørene

0
Larvik SV støtter heismontørene

Heisbedriften Schindler går til kamp mot egne ansatte heismontører, mellomledere og den norske modellen med sine angrep mot fagforeningen deres og de tillitsvalgte i bedriften. Bak dem står NHO med sitt kampfond på rundt 7.000 millioner kroner..

Heisfaget har flere ganger før vært utsatt for NHOs vrede, denne gangen av en autoritær ledelsesfilosofi hos Heisfirmaet Schindler.  Konflikten mellom de ansatte og deres tillitsvalgte har toppet seg ved at bedriftens ledelse innfører grep som ikke er i tråd med hovedavtale og tariffavtalen i bedriften. De har innført krav til de ansatte som vil medføre at bedriften vil kunne dobbelt fakturere kunder, og som setter bransjen opp mot de ansattes medbestemmelse i bedriften. Bedriftens ledelse og NHO ser det tydeligvis slik at tida er inne til en reell styrking og utvidelse av bedriftens styringsrett.

Som et svar på reaksjonene hos de ansatte og deres tillitsvalgte har de gått til det skritt å bruke avskjed og oppsigelser av de ansattes tillitsvalgte ! Et grep som er fagforeningsknusing i praksis.

Styret i Larvik SV tar avstand fra bedriftens handlemåte og krever at oppsigelser og avskjed av tillitsvalgte trekkes og heves og at bransjens avtaleverk respekteres. Ingen er tjent med at en mer autoritære holdninger i bedriftsledelse,  skal sette standard i Norge eller i verden for øvrig.

Larvik SV mener bedriftens handlinger i denne saken er uakseptabel og minner om tidligere tiders situasjoner med kamper for fagorganisering ikke bare var nødvendig den gang men helt avgjørende også i dag for hvordan arbeidslivet fungerer.

SV mener at saken viser at Arbeidslivet må demokratiseres, gjennom mer makt til de ansatte gjennom fagforening og kollektivt avtaleverk og lovgivning.

Saken viser at det er på høy tid at langt flere fagorganiserer seg og dermed styrker fagbevegelsen som det kollektive forsvar mot vilkårlig behandling og tilsidesettelse av opparbeidede rettigheter i arbeidslivet.

SV støtter kravet til de organiserte heismontørene – Trekk oppsigelser og avskjed av tillitsvalgte !

28.1.2021, Styret i Larvik SV

Et par dager seinere kom nyheten om at konflikten er løst, til de ansatte og fagforeningas fordel !

Vi gratulerer både medlemmene og fagforeninga med en velfortjent og viktig seier !

Med kameratslig hilsen
Raymond Marthinsen, styremedlem Larvik SV.

X