15. juni 2024

En uforsvarlig byggeplass!

Mange entreprenører streber for å inneha gode HMS-rutiner, men desverre så ser vi alt for ofte at minimumskravene i Arbeidsmiljøloven for en sikker og trygg arbeidsplass sløyfes på grunn av dårlig byggeledelse og korte byggeperioder.

«Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.»

Med denne teksten innledes Arbeidsmiljøloven. Da et verneombud fra Kone besøkte en byggeplass i Wergelandsveien i Oslo kom han nesten ikke frem på grunn av rot.

Gode snubleforhold

«Det var rør, kabler, lys, verktøy, utstyr, materiell, slanger, strømskap, søppel og alt annet som det er mulig å slenge rundt seg overalt», forteller han og legger humoristisk til at det var svært gode snubleforhold på stedet.

«Etter vernerunden ble det noe bedre, før det igjen gikk tilbake til nye helt hodeløse forhold. Verst var det med rømningsveiene», forklarer verneombudet. «Dører ble låst fra utsiden med hengelås for å hindre trafikken av arbeidere, noe som skapte utfordringer og flere farlige situasjoner».

Foto: HMS-utvalget

Snarveier

Med en så rotete byggeplass så startet utfordringene for heismontøren allerede når hen skulle starte innsjauingen av heismateriellet som vanlig ble levert med lastebil til byggeplassen. Men på grunn av rot og en altfor liten trapp, mente heismontøren at det ikke lot seg gjøre å bære inn alt materiellet.

«Vi presenterte en fornuftig løsning ved at det ble ryddet opp og bygd en forsvarlig rampe slik at vi kunne få trillet inn materiellet. Noe som ikke burde tatt mer enn 4 timer.»

Det mest fornuftige alternativet ble avvist, og mens montørene hadde lunsj sjauet innleide utenlandske arbeider inn alt det tunge heismateriellet!

Helsefarlig byggstøv

Verneombudet var heller ikke mektig imponert over renholdet på byggeplassen.

«Det lå ett støvlag på betongen som fikk det til å se ut som en støvsky etter bilene i Mexico Rally hver gang noen gikk igjennom gangen», sier han oppgitt for å illustrere det hele. For helsefarlig byggstøv er noe vernetjenesten i Heismontørens Fagforening har hatt et stort fokus på den siste tiden.

Heissjaktene

Med denne innledningen ble de ikke særlig overasket da de så heissjakta som kun var dekket med presenning på to vegger og var helt åpen på den tredje siden. Noe som senere var blitt dekket med et stillas.

«Da jeg spurte om stillaset var riktig og trygt montert, klatret vedkommende opp på stillaset og hoppet på den før vi fikk en tommel opp».

Med tanke på faren for at ting kunne falle ned fra stillaset og ned i sjakten, ble de lovet at ingen skulle benytte stillaset.

Klasseskille på byggeplassen

Når vi trodde det ikke kunne bli verre får vi høre om de elendige spise- og skifteforholdene som var lokalisert i kjelleren. Lokalet var i samme stil som byggeplassen for øvrig, og hvor det samtidig pågikk arbeid stikk i strid med Arbeidsplassforskriften.

Spise- og skifterommet i kjelleren var hovedsakelig for de utenlandske arbeiderne på byggeplassen, for byggeledelsen og noen andre håndverksgrupper fikk benytte et glasskontor i øverste etasje. Der fikk de sitte på utstilling for de andre arbeiderne som selv hadde helt andre fasiliteter i kjelleren. Noe som blir beskrevet som ikke spesielt hyggelig av våre folk på plassen.

Foto: HMS-utvalget

Full strike!

«Kone har på alle måter forsøkt å gjøre sitt beste på denne byggeplassen», sier han og føyer til at dette heldigvis ikke gjenspeiler flertallet av deres prosjekter og at flere tiltak ble iverksatt etter vernerunden.

«Som regel så er det bare en eller to ting som mangler på ett prosjekt, men her var det full strike». Han påpeker at vernetjenesten i Kone nå skal evaluere dette prosjektet sammen med egen bedrift for å finne fremtidige tiltak.

Hvor er Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet hadde på et tidligere tidspunkt vært innom byggeplassen uten at de hadde gjorde stort. På bakgrunn av ny informasjon er Arbeidstilsynet nok en gang blitt varslet i håp om at de på nytt besøker byggeplassen og pålegger utbedringer!

Når ikke en gang Arbeidstilsynet ser ut til å følge opp alvorlige mangler og brudd på lov og forskrifter, er det lett å bli oppgitt og lukke øynene, og bare håpe at forholdene på neste byggeplass er bedre. Dersom vi ikke våger og orker å si i fra, så vil disse useriøse aktørene bare få fortsette å sette standarden for norske byggeplasser fremover!

Aldri unnlatt å si i fra om uverdige forhold på byggeplassen i frykt for at kunden skal sitte igjen med et negativt inntrykk. Det er seriøst og vår plikt å si i fra når det er uforsvarlige forhold på arbeidsplassen. Ta kontakt med ditt verneombud eller rådfør deg gjerne med HMS-ansvarlig i foreninga.

Andre som kan kontaktes:

Nyttig informasjon

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X