15. juli 2024

Arbeidstilsynet skal prioritere kvartsstøv i 2022

Forskning fra Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI) viser at halvparten av alle arbeidstakere innen bygg og anlegg oppgir at de utsettes for forurensing i luften som de puster inn. Nå vil Arbeidstilsynet prioritere arbeidstakernes eksponering for kreftfremkallende kvartsstøv.

Det er godt nytt for alle arbeidstakere som jobber innen bygg og anlegg at eksponering for kreftfremkallende kvartsstøv settes på dagsorden, og at de helseutfordringene som denne arbeidstagergruppen utsettes for anerkjennes av både myndigheter og arbeidsgivere. I tariffoppgjøret på Overenskomsten for heisfaget fikk foreningen på plass en avtale nettopp for å forebygge eksponering av kvartsstøv.

«En viktig oppgave for Arbeidstilsynet er å følge opp at virksomhetene ivaretar ansvaret de har for eget arbeidsmiljø. Virksomhetene skal arbeide systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet for å bidra til å hindre at ansatte blir utsatt for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold i jobben. Noe av det vi særlig prioriterer i 2022, som følge av dette, er å føre tilsyn med kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet – deriblant kvartsstøv», sier Hilde Austrheim, senioringeniør i Arbeidstilsynet, til heis.no.

Digital støvdag

Hvordan kommer Arbeidstilsynet til å jobbe med utfordringen med kvartsstøv, og kommer dere til å avlegge besøk på byggeplassene?

«Vi kommer til å gjennomføre tilsyn og veiledning. Når det kommer til veiledning, skal vi blant annet delta på Digital støvdag arrangert av IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg den 8. juni», svarer Austrheim.

«Arbeidstilsynet vil, som alltid, gjennomføre en rekke tilsyn ved byggeplasser hvor vi blant annet undersøker arbeid i høyden og å redusere faren for muskel- og skjelettplager.»

«Når det kommer til tilsyn med eksponering for kvartsstøv, har vi hittil i 2022 gjennomført tilsyn med boreriggoperatører, som er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for kvartsstøv. Boreriggoperatørene jobber mest på veianlegg og i tunnel, i tillegg til i steinbrudd», sier hun og legger til at når de mottar tips, også om kreftfremkallende eksponering, vurderer de alltid hvorvidt disse skal følges opp med et tilsyn.

Hvilke tiltak foreslår Arbeidstilsynet for å beskytte seg mot kvarts?

«Vi forventer at arbeidsgivere har risikovurdert hvilke tiltak og barrierer som gir lavest mulig risiko for støv eksponering og spredning. Eksempler på dette kan være vanning for å dempe støv, avsug ved borestreng, fysisk skjerming ved at operatør sitter i kahytt eller har mobilt kontrollpanel slik at en kan stå utenfor støvspredningssone.»

Her ser man hvordan støvmåleren er festet til montøren under arbeidsdagen i heissjakten.

 

Tiltak mot kvartsstøv i heisbransjen

Under vårens tariffoppgjør på Overenskomsten for heisfaget ble det enighet om at bedriftene heretter skal ha særskilt oppmerksomhet på å beskytte arbeidstakere mot kvartsstøv ved arbeid på heis. For å kunne minimalisere eksponeringen mot kvartsstøv, skal boring i betong holdes til et minimum. 

«Der hvor det er mulighet skal det legges til rette for montasje med ankerskinner eller tilsvarende løsning», heter det i protokollen. Bedriften forplikter å holde montørene med hensiktsmessig verneutstyr og verktøy ved boring i betong. Med dette menes drill med støvsuger, støvsuger med dobbelt filter (Klasse H), støvmaske (FP3) og boltepistol.»

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X