21. mai 2024

VIL HA NYE HELSEKRAV INN I HEISOVERENSKOMSTEN

Under tarifforhandlingene i 2022 ble det enighet om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv ved arbeid i heissjakten. Nå krever foreningen ytterligere tiltak for å stanse eksponeringen.

Enigheten i tariffoppgjøret i 2022 gikk blant annet ut på at bedriftene skulle ha særskilt oppmerksomhet på å beskytte arbeidstakere mot kvartsstøv ved arbeid på heis, og for å kunne minimalisere eksponeringen mot kvartsstøv, skulle boring i betong holdes til et minimum. 

Siden den gangen har det blitt gjort noen målinger, og det er blitt iverksatt noen tiltak for å begrense det helsefarlige støvet som virvler opp når man borrer i betong. Men nå ønsker foreningen å ta skrittet videre, og kreve at ingen av foreningens medlemmer skal kunne utsettes for helsefarlig støv ved at bedriftene gjør tiltak for å eliminere eksponeringen.

I ett av kravene til årets tariffoppgjør som høytidelig ble overlevert til arbeidsgiverne onsdag 17. april heter det: «Ingen HMF-medlemmer skal utsettes for helsefarlig kvartsstøv. Bedriften må eliminere eksponeringen innen utgangen av 2024.»

I denne anledning har vi tatt en prat med Markus Hansen, som er leder av foreningen, for å høre hva som legges i kravet om at ingen medlemmer skal utsettes for helsefarlig kvartsstøv, og om det er realistisk å oppnå med tanke på eksponering fra andre yrkesgrupper på byggeplassen?

«De siste årene har vi blitt mer og mer oppmerksomme knyttet til hva faren kvartsstøv-eksponering gir av helseeffekter. Det heismontører utsettes for gjennom boring og sliping av betong – er faktisk helsefarlig. Ja faktisk kan det sammenlignes med asbest med tanke på lungesykdommer og kreft. Fullstendig utryddelse er nok umulig da norsk stein inneholder mye kvarts, men vi kan gjøre så mye mer enn det man gjør i dag for å minimalisere faren det er knyttet til å reise på jobb for en heismontør. En heismontør bør ikke trenge å bekymre seg for at man utvikler lungekreft kun ved å dra på jobb.  Når det gjelder støv fra omliggende arbeider så finnes det krav byggherren kan stille – som rene bygg også videre. Det er fremdeles folk som bruker kost i stedet for støvsuger for å rengjøre etasjer – det må ta slutt! Heisfirmaene må også begynne å stille hardere krav til entreprenøren», sier Markus.

Menes det at eksponering er alt over grenseverdiene som er fastsatt i Forskrift om tiltaks og grenseverdier?

«Som også NRK har vist gjennom serien av saker knyttet til det farlige støvet – så er det for meg ganske tydelig at grenseverdiene er for høye i forhold til eksponeringen over tid som heismontører ofte har med kontinuerlig boring og det å jobbe i «ei pipe» hvor all luft utenfra heissjakten trekkes inn gjennom heissjakten.»

Hvilke tiltak ser man for seg for at bedriftene bør iverksette for å unngå eksponering av helsefarlig kvartsstøv?

«Det er vi også spente på å høre hva arbeidsgiverne kommer med! Om vi sammen med arbeidsgiverne skal jobbe for at heismontører trygt skal kunne dra på jobb og reise hjem igjen til familien sin – så er jeg sikker på at vi kommer til noen gode løsninger på hvordan man kan eliminere faren knyttet til helsefarlig kvartsstøv. Om ikke arbeidsgiverne ønsker å imøtekomme kravet vårt om en arbeidsdag uten fare for lungekreft er jeg sikker på at motivasjonen for kamp blant våre medlemmer er godt til stede! Det virker underlig om ikke arbeidsgiverne våre deler bekymringen knyttet til kvartsstøv», avslutter Markus.

Andre tariffkrav

I tillegg stiller foreningen krav som omhandler beregning av et årsverk for heismontører som arbeider offshore, samt en økning av tillegg tilknyttet arbeid på skip og flytende installasjoner.

Det fjerde kravet går på at ytelser fra NAV, som foreldrepenger, skal forskutteres av bedriften.

Se hele foreningens kravliste nedenfor.

Men heller ikke arbeidsgiverne kom tomhendte, og hadde noen gjenkjennbare krav fra tidligere tarifforhandlinger hvor de blant annet ønsker å senke hjelpersatsene og gjøre endringer i betalingen til hjelpere på prøveanlegg. I tillegg ønsket de å gjøre endringer på teksten vedrørende reisetid som kom på plass under tarifforhandlingene i 2022.

På lik linje med foreningen forbeholder også arbeidsgiverne seg retten til å trekke, endre eller komme med nye krav under forhandlingene.

Begge parter virket derimot positive til å foreta en språkvask av Overenskomsten slik at den blir tilpasset dagens språk og med riktige henvisninger. Dette er et arbeid som foreningen allerede har iverksatt.

Dato for forhandlingene er satt til den 6, 7 og 8 mai.

Kravene som ble overlevert er blant annet blitt gjennomdiskutere på de to siste landsrådene i foreningen.

Om kvarts

Helt siden 2019 har foreningen hatt fokus på hvilken innvirkning kvartseksponering kan ha for helsa. Vi vet at små støvpartikler med kvarts kan sveve i inntil tolv dager før det legger seg – selv fra en høyde på en meter. Respirabelt støv kan trenge dypt ned i lungene og forårsake sykdommer slik som astma, kols, silikose og lungekreft.

Kvarts er det nest vanligste mineralet i jordskorpa, og det finnes i ulike mengder i de fleste bergarter som for eksempel flint, kvartsitt og granitt, men kan også finnes i sand og leire.

Mineralet er så hardt at det kan ripe glass, men det er ikke helsefarlig før støvet blir finkorna gjennom knusing, sprenging eller boring. 

Forskrift om tiltaks og grenseverdier setter grenseverdier for eksponeringen av blant annet kvarts. I følge både denne forskriften og Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstaker har et fult forsvarlig arbeidsmiljø og ikke blir syk av arbeidet.

Her kan du lese mer om kvartsstøv

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X