13. juli 2024
HjemEmneLæreplan

læreplan

Ny læreplan i heismontørfaget ute på høring

Ny læreplan for Vg3: Heisfaget har vært under utforming i flere år. Forrige høringsrunde var sommer og høst 2019. Siden den gang har vi som har jobbet med læreplanen fortsatt arbeidet, og kommet fram til et utkast som nå Utdanningsdirektoratet har hatt til kontroll og språkvask. Den har vært på høring siden 1. februar 2021.

Ny læreplan i heismontørfaget

Det har den siste tiden blitt utarbeidet nye læreplaner i den videregående skolen.

MEST BRUKTE EMNER

X