15. juni 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Fellesforbundet avd. 25 Stavanger og Omegn støtter Schindler-klubbens kamp mot ledelsens forsøk på fagforeningsknusing!

Fellesforbundet avd. 25 Stavanger og Omegn støtter Schindler-klubbens kamp mot ledelsens forsøk på fagforeningsknusing!

0
Fellesforbundet avd. 25 Stavanger og Omegn støtter Schindler-klubbens kamp mot ledelsens forsøk på fagforeningsknusing!

Det Schindler nå driver med, er dessverre ikke noe vi vitner for første gang. Flere av våre tillitsvalgte har opplevd hvordan en autoritær ledelse kan opptre.

Denne konflikten er et eksempel på et voksende problem i arbeidslivet. Vi møter arbeidsgivere som ikke samarbeider med de ansatte og tillitsvalgte. De vil ikke forhandle med fagforeningene på bedriften og overkjører den tillitsvalgte.

Vi finner oss ikke i at en arbeidsgiver sparker en tillitsvalgt  som ledelsen stempler som brysom. Spesielt merkelig er det at man blir brysom når man påpeker at bedriften driver med dobletfakturering til kunder.

Schindler avskjediget hovedtillitsvalgt, de gir stillingsendringer til ansatte og de masseproduserer skriftlige advarsler. NHO har åpnet sitt kampfondet på 7 milliarder. Det sier oss at dette er ikke bare en sak som er intern for en bedrift, dette er et angrep på alle fagorganiserte i Norge.

Et angrep på en av oss er at angrep på alle.

Fellesforbundet avd. 25 bevilger 10.000 kr til kampfondet til Heismontørene.

X