21. mai 2024

Schindler sparker klubbleder

Klubblederen i FLT-klubben på Schindler, som organiserer arbeidslederne, har fått varsel om oppsigelse. Ifølge bedriften har klubblederen motarbeidet ledere og ansatte i virksomheten. «Dette er tynn suppe,» sier Alexander Jordnes, hovedtillitsvalgt i montørklubben på Schindler.

Schindler-konflikten eskalerer stadig, og tidligere i høst gikk også arbeidslederne i bedriften inn i konflikten. «Bryr ikke Schindler seg om sine ansatte lenger?» spurte FLT-klubben i et åpent brev til bedriften. «Og svaret er vel ganske åpenbart, nå som de velger å kvitte seg med den brysomme klubblederen?» spør Jordnes, og fortsetter: «Nei, de bryr seg ikke lenger om sine ansatte!»

Bedriften har tidligere forsøkt å kvitte seg med klubblederen i FLT ved å tilby han sluttpakke, men dette har han ikke akseptert. Derfor har bedriften forsøkt å male et bilde av en illojal medarbeider, som er i konflikt med alt og alle. «Men dette stemmer ikke,» mener Jordnes. Han har sett på saken, og støtter klubblederen. «Bedriften har samlet noen enkeltsaker, som verken sammen eller hver for seg er saklige grunner til oppsigelse,» fortsetter han. Jordnes mener også at bedriften sammenblander arbeidslederens rolle som henholdsvis tillitsvalgt og arbeidstaker i sine anklager: «Denne typen sammenblanding oppstår når den egentlige hensikten er å kvitte seg med det bedriften oppfatter som en brysom tillitsvalgt. Anklagene i denne saken kan virke som et skalkeskjul for denne typen forfølgelse!» sier Jordnes.

I den pågående Schindler-konflikten har arbeidslederne som er organisert i FLT og heismontørene som er organisert i HMF hatt et tett samarbeid den siste tiden.

Fryktkultur

De ansatte, både montører og arbeidsledere, er rystet. Flere heismontører vi har vært i kontakt med mener dette handler om å knuse fagforeningene i bedriften, og forsøke å kneble de ansattes innflytelse på egen arbeidshverdag. Rystelser til tross; dette er ikke overraskende framtreden fra bedriften. I løpet av denne konflikten har vi sett en ledelse som konsekvent går inn for å bryte avtaler, og presse montørene på tidsbruk på bekostning av fagstolthet, kvalitet og arbeidsmiljø. Før sommeren stevnet Schindler sine egne ansatte for arbeidsretten – en rettssak hvor bedriften selv ble dømt for tariffstridig og ulovlig tilbakeholdelse av lønn.

Tidligere har det vært tradisjon for samarbeid og dialog i bedriften, men nå blir heismontørene, og deres tillitsvalgte forsøkt tvunget til å akseptere alle endringer ledelsen vil innføre. Dette går på tvers av avtaleverk, montørenes fagstolthet, arbeidsmiljø og integritet. Den reelle påvirkningen de ansatte tidligere har hatt er sporløst forsvunnet.

«Det siste året har bedriften delt ut flere skriftlige advarsler enn det er blitt gjort de siste 20 årene», forteller en ansatt i bedriften som ønsker å være anonym, nettopp i frykt for at det skal gå utover hans arbeidsforhold. Han legger til at det «tidligere var praksis å løse personalsaker på et lavest mulig nivå med dialog og samarbeid.» Denne tiden ser nå ut til å være forbi.

Ny jobb

Klubblederen i FLT har fått tilbud om ny jobb i bedriften – som heismontør. «Dette er ikke et reelt tilbud, da bedriften er klar over at det i hans tilfelle ikke er mulig å gå tilbake til en jobb som heismontør,» forklarer Jordnes, og fortsetter: «Både alder og helse spiller inn, og tilbudet om stilling som montør er et forsøk på splitt og hersk, og et frekt forsøk på å unnslippe fokus på oppsigelse av en tillitsvalgt.» Montørklubben aksepterer ikke oppsigelsen, og anser den som et angrep på alle tillitsvalgte. «Vi krever oppsigelsen tilbaketrukket, og at bedriften gir en uforbeholden beklagelse til klubblederen i FLT,» avslutter Jordnes.

Bedriftens vilje til å gå i dialog har vært ikke-eksisterende gjennom hele denne konflikten, og per i dag ser det ikke ut til at de har tenkt til å gi seg med det første. Konflikten fortsetter utover høsten.

Erik Eikedalen
Erik Eikedalen
Eikedalen er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X