HVILKE PARTI VIL HA STRENGERE KRAV FOR Å FORHINDRE SOSIAL DUMPING?

Siden 2017 har Oslo kommune stilt krav til sine leverandører, i det som er blitt kjent som Oslomodellen, i et ledd for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. LO i Oslo mener innsatsen mot sosial dumping på mange områder må økes ved å stille ytterligere krav til offentlige innkjøp. Se hva de forskjellige politiske partiene mener om dette.

PRØVENEMDA

En prøvenemd bestående av dedikerte og dyktige fagarbeidere som er interesserte i å følge opp prøvekandidatene på en god måte gjennom hele fagprøven – er av stor betydning for faget.

BENYTT DEG AV BRAKKA!

KVARTS, eller støvproblematikken som vi også kaller den. Der er vi som heismontører langt fremme. Nåtidens asbest kalles den også, allikevel er det nesten bare vi som arbeidsgruppe som er klar over denne faren.

VENDEPUNKTET FOR FORENINGEN – En kampforening blir til! 

Heismontørenes Fagforening har ikke alltid vært en forening med kampvilje og samfunnsradikalisme. Streiken i 1974 og årsmøte i 1976 regnes som et vendepunkt for en ny kamplinje i foreningen.

HEISCUP 2023

Årets Heiscup i september er ikke langt unna, og i år reiser vi til hovedstaden i den baltiske perlen Latvia. Riga er en by med et rikt uteliv, relativt lave priser og god stemning.

Latest Articles

X