22. juni 2024
HjemAktuelt

Aktuelt

Økning i organiserte i Norge – HMF ligger stabilt på godt over 90 prosent

I HMF er det like selvfølgelig at lærlingene blir presentert for klubb og foreningsarbeid, som at de får tildelt arbeidstøy og verktøy. Slik er det dessverre ikke i mange andre bransjer. Likevel ser vi nå en økning i fagorganiserte i Norge – etter mange år med nedgang.

Hva skjer med Heiscup 2020?

På grunn av den pågående korona-pandemien, er Heismontørenes Fagforening usikre på hvorvidt det blir mulig å gjennomføre årets heiscup.

Vi tar pulsen på den danske heisbransjen

De nordiske landene har fortsatt høy (men synkende) organisasjonsgrad sammenlignet med resten av Europa. En av grunnen til dette er at trygderettigheter som arbeidsledighetstrygd, har vært knyttet til medlemskapet. I 2017 var det 67 prosent organiserte i dansk arbeidsliv, mens det i samme år var 51 prosent organiserte i Norge. Vi har tatt en titt på hvordan det ser ut i dansk heisbransje.

Smittevern i sjakta

Heismontørenes Fagforening er sitt samfunnsansvar bevisst og ønsker å bidra til å redusere smitten av covid-19 ved å sette ned noen minimumskrav for å forebygge smitte.

Forbereder rettssak mot forsikringsselskapet

Heismontøren Morten Sandaas ble alvorlig skadet på jobb i 2016, og «claimhandleren» Crawford har siden den gang trenert saken. Nå forbereder Sandaas rettssak mot yrkesforsikringsselskapet Berkeley.

Interlift 2019

Interlift og andre messer er først og fremst til for å selge produkter. Men messene er også et sted hvor heisbransjen kan treffes. Der bygger man nettverk og deler ideer. For oss på HBU som jobber med å formidle kunnskap, og ikke skal kjøpe heisdeler er messene likevel viktige. Der møter vi representanter fra produsentene og vi får ofte tilgang til informasjon og dokumentasjon vi ikke ville fått tilgang til andre steder.

Hva skjedde med flyktningkrisa?

Koronapandemien har ikke bare tatt over hverdagen til hver enkelt av oss, også mediene sliter med å holde flere tanker i hodet på en gang. Har vi glemt at verden samtidig står oppi en enorm flyktningkrise?

Dødsulykke i USA

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at våre heisbrødre i USA har mistet nok et medlem i en dødsulykke.

Utbygger dømt til å betale erstatning: Forventet heis – fikk løfteplattform

Ut fra de opplysningene som fremkom i salgsoppgaven og leveringsbeskrivelsen fikk kjøperne en forventning om at det kom til å bli installert tradisjonelle heiser i boligprosjektet. Men de endte opp med løfteplattform. Dermed endte saken i retten.

Otis og UTC skiller lag

Verdens største heiskonsern bryter med United Technologies (UTC).

Pågrepet for å ha spyttet på heistablå

Mens vi andre gjør hva vi kan for å unngå spredning av koronaviruset, så kan det virke som at andre går aktivt inne for det motsatte.

Tysk heisfabrikk stanset av pandemi

Flere arbeidsplasser er blitt stengt som følge av pandemien. Nå meldes det også om at verdens fjerde største heisprodusent har måttet stenge en av sine fabrikker.

Korona: Informasjon fra HMF (oppdatert 19. mars)

HMF tar viruset på største alvor og har allerede innført tiltak.

Koronainformasjon til lærlinger

Lærlinger har en lovbestemt rett til å fullføre sin utdanning til tross for at bedriften og samfunnet er rammet av koronautbruddet.

Elevatorworld fotokonkurranse

Magasinet Elevatorworld inviterer heisbransjen fra hele verden til å sende inn bildekunst fra heissjakta. De frister med pengegevinst og publisering i bladet.

Lønn ved permitteringer

I forbindelse med koronautbruddet er det blitt midlertidig endringer i regelverket for lønn under permitteringer. Flere klubber har allerede vært i drøftelse med bedriften om permitteringer. Enkelte bedrifter har allerede iverksatt permittering. Målsetningen er selvfølgelig å holde alle i jobb så lenge som mulig.

Tariffoppgjøret utsettes til høsten

Fellesforbundet og Norsk Industri har besluttet å utsette årets tariffoppgjør for frontfagene. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet.

HMF holder lokalene i Østre Aker vei stengt i tiden fremover

Både ansatte og tillitsvalgte er selvsagt likevel å få tak i. Kontaktinformasjon finner du her.

DSB gir aksept for å utsette FSE-kurs

På grunn av den nåværende situasjonen med koronaviruset vil DSB akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med utbruddet er normalisert.

Korona-tiltak på byggeplassene

Mens skoler, barnehager, kultur- og sportsarrangementer stenger over hele landet, er det fortsatt aktivitet på byggeplassene. En arbeidsplass hvor det kan jobbe flere hundre håndverkere samtidig. Med andre ord et sted hvor smitte kan spre seg fort.

HBU utsetter alle kurs

HBU informerer:

Årsmøtet i HMF er utsatt

På grunn av koronaviruset, utsetter vi årsmøtet 2020 på ubestemt tid.

Siste frist for forslag til årsmøtet!

Vel møtt til årsmøte tirsdag 31. mars 2020.

Feilmontering fører til heisulykker i India

Det ble registrert 28 dødsulykker med heis i India i 2019. Nå jobber heisbransjen i landet for en felles nasjonal sikkerhetsstandard på heiser.

Har du en kollega som ikke har hatt krympelag?

Det sies at man ikke er en ordentlig håndverker før man har hatt krympelag. Dette gjelder selvsagt også heismontører, og tradisjonen holdes i hevd i mange klubber innenfor Heismontørenes Fagforening.

Kronikk: Kamp mot EØS – eller sosial dumping?

Terje Skog spør: Er kampen mot sosial dumping et hinder i kampen mot sosial dumping?

Tariff 2020

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, og det er nå klart at det blir forbundsvise oppgjør i privat sektor. Ved et hovedoppgjør revideres tariffavtaler med gyldighetstid på to år. Noen kaller tariffoppgjøret vårens vakreste eventyr, men det er nok å strekke det litt for langt ...

Krigen er avblåst: Kone trekker seg

Det eventuelle oppkjøpet av ThyssenKrupp ser ut til å gå videre uten Kone med i kampen.

Heisoppkjøp kan utløse juridisk krig

Den sveitsiske heisprodusenten Schindler varsler juridisk krig dersom den finske konkurrenten får kjøpe tyske ThyssenKrupp, og dermed bli den største aktøren på markedet.

Tariffavtale og høy organiseringsgrad stopper arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Tariffavtaler og høy organisasjonsgrad kjennetegner en seriøs bedrift, og er med på å opprettholde en sunn byggebransje. Det må satses på faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger. For øyeblikket virker fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene tilsynelatende helt samstemte.

Distriktets kurskalender våren 2020

HMF og EL og IT Forbundet har årlig en rekke tilbud om skolering for sine medlemmer. Her finnes mange varianter, både for nye medlemmer og erfarne tillitsvalgte. Kursa er gratis for medlemmer og alle utgifter er dekket, inkludert et eventuelt bortfall av lønn.

Fant feil på 2100 godkjente heiser i New York

De offentlige heiskontrollørene i New York fant mangler på 2100 heiser som kun dager eller uker tidligere hadde blitt godkjent uten feil og mangler av private kontrollører.

Kurs for verneombud

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Kan bli verdens største heiskonsern

KONE bekrefter på sine nettsider at de har sendt inn et uforpliktende tilbud om oppkjøp av ThyssenKrupps Elevator Technologys virksomhet.

Vurderer du en karriere som heismontør?

Det å skulle velge seg et yrke allerede som 15- eller 16-åring kan virke håpløst vanskelig. Da er det lett å tenke at det er tryggere å søke seg til studiespesialiserende, og heller ta den avgjørelsen senere. Men er studiespesialiserende virkelig tryggere?

Hovedtillitsvalgt på Schindler

Alexander Udnes Jordnes har vært hovedtillitsvalgt i Schindler Norge siden 2015, og har arbeidet hele sin heiskarriere i samme bedrift. Alexander er i tillegg nestleder i Heismontørenes Fagforening, og har med andre ord nok å henge fingra i. Han fikk likevel skvisa inn litt tid til en prat med oss.

Til minne om en kjempe i svensk heisbransje

Percy Kindahl 11. januar 1942 – 9. desember 2019

Orden på brakka

Verneombudene i bransjen melder stadig om uverdige spise-, skifte- og sanitærforhold på byggeplassene. Derfor har de tatt initiativ til å bevisstgjøre hvilke krav Arbeidsplassforskriften og Overenskomsten setter.

Takk for i år!

Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, tar for seg året som gikk, og ser på hvilke utfordringer som venter oss i 2020.

LOs litteraturpris

LO har opprettet en litteraturpris og den skal deles ut for første gang i mai 2020. LO ber om nominasjoner.

#tillitsvalgtåret: Hestenes Herre

Fra tømmerfløterne slo seg sammen mot storbonden, i troen på å ikke underby hverandre i kampen for salt i maten, har tillitsvalgte kvinner og menn hatt en viktig rolle i det norske arbeidslivet – noen til å forhandle frem og ivareta arbeidstakernes rettigheter.

Alenejobbing

Fra jeg startet i heisbransjen i 1999 har det skjedd en tydelig endring i hvordan vi jobber – særlig på nyanlegg og modernisering. Men det har også blitt mer utbredt på service. Det jeg sikter til er alenejobbing, også populært kalt «single man». Hvorfor har det blitt sånn? Og hvorfor er det et problem? Jeg skal prøve å belyse noe av det her.

Fair Play Bygg Oslo

I invitasjonen til å opprette Fair Play Bygg – Oslo og omegn stod det: «Vi skal gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår og anstendige arbeidsforhold. Det handler om respekt». Vi tok kontakt med prosjektleder Lars Mamen for å høyre korleis det gjekk.

Verneombudet

Verneombudet er en tillitsperson som er regulert av Arbeidsmiljøloven. Verneombudet har blant annet en lovfestet rett til opplæring, bruk av nødvendig tid til å utføre vervet og har rett til å stanse farlig arbeid. Dette i motsetning til den tillitsvalgte som ikke er direkte lovregulert, men baserer seg på tariffavtaler eller hovedavtalen.

Tillitsvalgtåret 2019

Etter et forslag fra EL og IT Forbundet vedtok LO-kongressen at 2019 skulle være tillitsvalgtåret. Med dette håpet de på å styrke de tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet, anerkjennelse og synliggjøre betydningen av funksjonen.

HMF i Bergen mistenker sosial dumping på fylkeskommunal byggeplass

HMF i Bergen fikk anonymt tips om sosial dumping og ufaglært arbeidskraft under bygging av heiser på fylkeskommunal byggeplass. HMF ble nektet adgang da de forsøkte å undersøke nærmere.

EU: Fornuften seiret – folket sa NEI

I dag er det 25 år siden Norge stemte nei til medlemskap i EU – for andre gang. Heismontørenes Fagforening tok allerede på 60-tallet stilling mot norsk medlemskap i EEC, og har siden jobbet aktivt mot både EF, EU og EØS. Men et nei betyr også et ja – til noe bedre.

Rapport: Innstrammingene i arbeidsmiljøloven virker ikke

Sammen med flere andre bygningsarbeiderforeninger i Oslo la vi tidligere i høst frem en ny rapport om innleie på byggeplassene i Oslo-regionen. Rapporten vakte sterke reaksjoner, og viser at det til tross for lovendringer har skjedd lite.

Vil sikte tre personer i Ramunas-saken

Politiet har nå avhørt to litauiske kollegaer av Ramunas Gudas. Politiadvokat Mona Brandmo sier til Budstikka at hun mener deres forklaring stemmer med forklaringen til Ramunas.

Heisdemontering på Haukeland sykehus

Da underentreprenøren som først skulle demontere heisene på Haukeland ikke kunne gi sine ansatte lønn etter heisoverenskomsten, så reiv like godt gutta i Schindler Bergen selv.
X